Scholing (Acute) Zorg

FASE verzorgt diverse bij- en nascholingen binnen de acute zorg. Naast scholingen voor de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) op het gebied van reanimatie(instructie) geven wij trainingen voor artsen/specialisten en (specialistisch) verpleegkundigen op het gebied van airwaymanagement en procedurele sedatie. FASE heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen van scholing voor ambulancehulpverleners (Klinisch Redeneren, Cardiologie/ECG-leer, Verloskunde en Airwaymanagement).

Scroll naar beneden voor ons actuele aanbod of neem contact op voor een cursus op maat.

Aanvraag cursus op maat

ALS – Advanced Life Support

Basiscursus

In deze 2-daagse cursus wordt u getraind als teamleider en als teamlid in de specialistische reanimatie van volwassenen. Leidraad hiervoor zijn de actuele guidelines van de European Resuscitation Council (ERC). Er wordt training gegeven door middel van lezingen, voordrachten en simulatietrainingen.Het is mogelijk deze cursus op locatie te geven, neem hiervoor contact op middels het contactformulier.

1-Daagse Refreshercursus

Als u uw ALS-certificaat up to date wilt houden kunt u een 1-daagse refreshercursus volgen binnen 2 jaar na het behalen van de basiscursus. Na 2 jaar dient de basiscursus opnieuw gevolgd te worden.

Doelgroepen/ toelatingseisen:

Artsen en specialistisch verpleegkundigen die beroepshalve deel uitmaken van reanimatieteams.

Prijs basiscursus € 895,-
Prijs refreshercursus € 495,-

Inbegrepen zijn lunches, koffie/thee, drankjes, cursusmateriaal en certificering.

INSCHRIJVEN

Airwaymanagement voor de acute patiënt

In deze 2-daagse cursus wordt u getraind in het inschatten van de bedreigde luchtweg bij acuut zieke patiënten. Door middel van lectures en workshops worden onderwerpen als ademhalingsfysiologie en anatomie van de luchtwegen behandeld. Veel aandacht wordt besteedt aan het klinisch redeneren over een bedreigde luchtweg en ventilatie en de noodzaak tot acuut ingrijpen alsmede de risico’s van ingrijpen. Door middel van simulatietrainingen wordt u aangeleerd een plan van aanpak te maken voor de bedreigde luchtweg en die ook uit te voeren. Hierbij worden ook verschillende alternatieven voor de klassieke intubatie behandeld en geoefend.
Het is ook mogelijk deze cursus op locatie te geven, neem hiervoor contact op middels het contactformulier.

Doelgroepen/ toelatingseisen

SEH-artsen (i.o) en Artsen die beroepshalve te maken krijgen met de therapie van de bedreigde luchtweg en ventilatie.

Prijs € 995,-

Inbegrepen zijn lunches, koffie/thee, drankjes, cursusmateriaal en certificering.

INSCHRIJVEN

Basiscursus Anesthesie en PSA

In deze 2-daagse cursus wordt u getraind in het gebruik van Anesthetica en Lokaal Anesthetica voor toepassing in de acute geneeskunde. Centraal hierin staat de Procedurele Sedatie Analgesie (PSA) en Rapid Sequence Induction (RSI). Door middel van lectures en workshops wordt kennis verkregen over de farmacologische eigenschappen van diverse middelen en hun ingrijpen op de normale fysiologie. Verder wordt u getraind in het inschatten van de risico’s van RSI en PSA bij diverse patiëntengroepen. Tijdens de simulatietrainingen leert u om te gaan met de meest voorkomende bijwerkingen en complicaties van de PSA en RSI.

In 1 dagdeel worden ook lokale anesthesie technieken zoals een voet- en handblok geoefend.
Het is ook mogelijk deze cursus op locatie te geven, neem hiervoor contact op middels het contactformulier.

Doelgroepen/toelatingseisen

SEH-artsen (i.o) en Artsen die beroepshalve RSI en PSA toe (gaan) passen.

Prijs € 995,-

Inbegrepen zijn lunches, koffie/thee, drankjes, cursusmateriaal en certificering.

INSCHRIJVEN

PSA met een uitdaging…

Het vervolg op de Basiscursus Anesthesie en PSA.

Dag 1: PSA bij kinderen

De (patho)fysiologie van de ademhaling en circulatie van kinderen komt aan bod en hoe dit de farmacologie van anesthetica bij kinderen verandert. Verder komen diverse toedieningswegen voor anesthetica aan de orde.

Dag 2: PSA bij ASA 3 en 4 patiënten

Aan bod komt de PSA en het gebruik van anesthetica bij de ernstig gecompromitteerde patiënt. Hierbij valt te denken aan patiënten met coronair lijden, klepafwijkingen, cardiomyopathie, ernstige COPD, metabole ontregeling, morbide obesitas etc.

Alle onderwerpen worden aan de hand van theoretische en praktische casuïstieken behandeld, een gedeelte dient thuis te worden voorbereid.
Voorwaarde voor deelname is het gevolgd hebben van een initiële PSA cursus.

Het is ook mogelijk deze cursus op locatie te geven, neem hiervoor contact op middels het contactformulier.

Doelgroepen/toelatingseisen

SEH-artsen (i.o) en Artsen die beroepshalve RSI en PSA toe (gaan) passen.

Prijs € 995,-

Inbegrepen zijn lunches, koffie/thee, drankjes, cursusmateriaal en certificering.

INSCHRIJVEN

ERC Instructeur ALS

ERC Generic Instructor Course

In deze 2-daagse cursus wordt u getraind in het geven van lectures, vaardigheidstraining, scenario-onderwijs en examinering. De cursus is gemaakt om kandidaten met een Instructor Potential op te leiden tot instructeur.

Doelgroepen/toelatingseisen

Iedereen die bij de cursussen ALS, ATLS, APLS, EPLS de Instructor Potential(IP) status heeft gekregen.

Prijs € 995,-

Inbegrepen zijn lunches, koffie/thee, drankjes, cursusmateriaal en certificering.

Het is ook mogelijk deze cursussen op locatie te geven, neem hiervoor contact op middels het contactformulier.

INSCHRIJVEN

Train the Trainer

IIn deze modulair opgebouwde Train the Trainer cursus wordt u opgeleid tot trainer op de volgende punten:

– Presentatietechnieken
– Het geven van feedback
– Vaardigheidstraining
– Scenariotraining (zowel leiden als schrijven van een scenario)
– Examineren

De verschillende modules zijn ook los te boeken, alle in combinatie met de module feedback, neem hiervoor contact op via ons contactformulier.

De cursus wordt gegeven door ervaren instructeur-opleiders samen met een communicatietrainer.

Het is ook mogelijk deze cursus op locatie te geven, neem hiervoor contact op middels het contactformulier.

Doelgroepen/toelatingseisen

Iedereen die binnen de zorg trainingen geeft aan collega’s en daar meer vaardigheden in wil ontwikkelen.

Prijs € 795,-

Inbegrepen zijn lunches, koffie/thee, drankjes, cursusmateriaal en certificering.

INSCHRIJVEN

Onze instructeurs

Alexander Veen

Eigenaar/Algemeen Directeur Anesthesioloog/MMT-arts

Hidde Visser

Eigenaar/Directeur HRM Verpleegkundige Anesthesiemedewerker