Evenementenzorg

FASE is gespecialiseerd in het leveren van Advanced Life Support/ Specialistische Spoedzorg op (sport)evenementen uitgevoerd door zorgprofessionals die nog dagelijks in de acute zorg werken.

Hierdoor zijn wij in staat om altijd volgens de actuele standaard (veldnorm Evenementenzorg) zorg te verlenen en een goede gesprekspartner te zijn voor ketenpartners zoals de GHOR en Regionale Ambulance Voorziening (RAV).

Wij nemen de evenementen-organisator hierbij letterlijk alle zorg uit handen en komen met een advies op maat, zonodig in samenspraak met vergunningverlenende instanties.

Naast een up-to-date medische uitrusting kan FASE een evenementen ambulance, een medische quad, biketeams en zelfs voor de circuits een helikopter bieden. Naast de evenementenzorg kan FASE in samenspraak of in opdracht van de RAV en meldkamer rapid responders leveren die tijdens het evenement voor de meldkamer en reguliere zorg inzetbaar zijn.

Omdat evenementenzorg altijd maatwerk is geven wij u graag een persoonlijk advies of offerte.